Privatumo politika

Ši privatumo politika („Privatumo politika“) nustato asmens duomenų tvarkymo principus ir sąlygas Jums registruojantis naujienų portale https://www.anyksta.lt/ (susikuriant vartotojo paskyrą AnykštaID), įsigyjant anyksta.lt narystę, o taip pat apibūdina Jūsų, kaip duomenų subjekto, teises bei mūsų, kaip duomenų valdytojo, atitinkamas pareigas. Ši privatumo politika Jums paaiškins kokius asmens duomenis, kaip ir kodėl mes renkame, kokiais teisiniais pagrindais remiamės juos tvarkydami, kiek laiko juos saugome, kam juos perduodame, o taip pat informuos apie Jūsų turimas teises ir jų įgyvendinimo tvarką bei pateiks kitokią Jums aktualią bei svarbią informaciją, susijusią su Jūsų asmens duomenų tvarkymu.

Duomenų valdytojas: UAB „Anykštos redakcija“, juridinio asmens kodas: 1549129124, adresas: Vilniaus g. 29, Anykščiai, Lietuvos Respublika („mes“, „anyksta.lt“ arba „Bendrovė“). Mūsų išsamius kontaktinius duomenis rasite šios Privatumo politikos 13 skyriuje.

Asmens duomenys reiškia visą informaciją, susijusią su asmeniu, kurio tapatybė yra nustatyta arba gali būti nustatyta („Duomenys“), tokią kaip Jūsų vardas, gimimo data, adresas ar elektroninio pašto adresas. Prašome atsakingai žvelgti į šioje privatumo politikoje išdėstytą informaciją ir prieš mums pateikiant savo duomenis su ja susipažinti išsamiai. Jūsų asmens duomenų tvarkymas. Naršymas Svetainėje.

1.1. Tvarkomų duomenų tipai Jums lankantis anyksta.lt portale slapukų ir panašių technologijų pagalba mes renkame ir tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis: Jūsų įrenginio IP adresą; naršymo laikas ir istorija; skaitytuvo naršyklės tipas; ekrano rezoliucija; vaizdo leistuvo informacija ir pan. informacija.

1.2. Visų šių duomenų šaltinis esate Jūs, tačiau tokie asmens duomenys gaunami automatiškai Jums naršant tinklalapyje. šiuos duomenis renka slapukai ir panašios technologijos – dėl kai kurių iš jų naudojimo (t.y. dėl tam tikrų Jūsų asmens duomenų rinkimo naudojantis tam tikrais slapukais ar panašiomis technologijomis) mums bus reikalingas Jūsų sutikimas.

1.3. Asmens duomenų tvarkymo tikslai: interneto svetainės funkcionavimo, lankomumo, statistikos ir analizės, reklamos paslaugų teikimo tikslais.

1.4. Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – Jūsų sutikimas dėl slapukų naudojimo, gautas pirmą kartą Jums apsilankius Svetainėje. Tam tikrais atvejais Jūsų sutikimo nereikės. Tai tokie atvejai, kuomet slapukai ir panašios technologijos yra naudojami techninei interneto svetainės struktūrai ir turiniui atvaizduoti, taip pat, pvz., naudotojo sesijos slapukams (angl. SessionID), siekiant naudotojui suteikti jo prašomą paslaugą ir pan. 1.5. Jūsų asmens duomenų tvarkymo terminas. Jūsų asmens duomenų tvarkymo terminas priklauso nuo konkretaus naudojamo slapuko (jo termino). Pasibaigus Jūsų asmens duomenų saugojimo laikotarpiui, mes Jūsų asmens duomenis saugiai sunaikiname.

2.1. Tvarkomų asmens duomenų tipai. Jums susikuriant savo paskyrą Anykštos portale ir ja naudojantis anyksta.lt tvarkomi Jūsų asmens duomenys:

2.1.1. Registracijos anyksta.lt portale metu gaunami ir tvarkomi Jūsų asmens duomenys: Elektroninio pašto adresas (privalomi pateikti duomenys, nepateikus – registracija, o vėliau ir prisijungimas prie paskyros – negalimi); Vardas ir pavardė (tikras ar susigalvotas) (neprivaloma pateikti informacija); Jūsų susigalvotas slapyvardis (privaloma pateikti informacija, nepateikus – registracija, o vėliau ir prisijungimas prie paskyros – negalimi); Jūsų susigalvotas slaptažodis (privaloma pateikti informacija, nepateikus – registracija, o vėliau ir prisijungimas prie paskyros – negalimi); Jūsų pasirinktas profilio paveikslėlis ar nuotrauka (gali būti tikra Jūsų nuotrauka) (neprivaloma pateikti informacija); Telefono numeris (neprivaloma pateikti informacija); Registracijos data (duomenys sugeneruojami automatiškai).

2.1.2. Registracijos anyksta.lt portale metu, kuomet yra užsiregistruojama jungiantis per savo paskyrą „Facebook“ arba „Google“, gaunami ir tvarkomi Jūsų asmens duomenys: Jūsų asmens duomenys, kuriuos esate nurodęs atitinkamo socialinio tinklo viešajame profilyje (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, Jūsų profilio nuotrauka.).

2.1.3. Jūsų paskyros informacija: Jūsų išsisaugoti straipsniai, personalizuotas turinys. ši informacija yra neprivaloma.

2.2. Visų šių duomenų šaltinis esate Jūs. Jei prisijungiate prie mūsų portalo per savo paskyrą „Facebook“ ar “Google“, jūs suteikiate „Facebook“ ar “Google“ leidimą, pasidalinti Jūsų paskyros informacija su mumis – taigi, gautų duomenų šaltinis yra atitinkamai „Facebook“ arba “Google“.

2.3. Asmens duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenis tvarkome šiais tikslais: (i) Tikslu sukurti Jūsų paskyrą Anykštaportale; (ii) Jūsų paskyros administravimo bei techninio palaikymo tikslais, įskaitant Jūsų identifikaciją Jums prisijungiant prie paskyros bei gedimų šalinimą, slaptažodžio priminimą; (iii) Tikslu suteikti Jums galimybę naudotis anyksta.lt teikiama personalizuoto turinio Jums aktualiomis temomis paslauga, o taip pat Jums aktualių Portalo straipsnių išsisaugojimo paslauga; (iv) Jeigu duosite mums savo atskirą ir aiškų sutikimą, Jūsų el. pašto adresą ir ar telefono numerį tvarkysime tikslu siųsti jums tiesioginės rinkodaros parnešimus (išsamiau prašome žiūrėti šios Privatumo politikos 5 skyrių).

2.4. Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – Jūsų sutikimas. Prieš registraciją anyksta.lt interneto svetinėje, Jums yra privaloma susipažinti ir sutikti su anyksta.lt Naudojimosi taisyklėmis, o taip pat susipažinti su šia Privatumo politika, todėl būdami tinkamai mūsų informuoti, savo laisva valia bei savo aktyviais veiksmais prisiregistruodami anyksta.lt interneto svetainėje, Jūs išreiškiate sutikimą, kad Jūsų pateikti asmens duomenys būtų anyksta.lt atitinkamai tvarkomi. Jūs turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo šiame skyriuje nurodytais tikslais – šią teisę galite įgyvendinti patys ištrindami savo paskyrą arba šios Privatumo politikos 10 skyriuje nustatyta tvarka pateikdami mums dėl to prašymą.

2.5. Jūsų asmens duomenų tvarkymo terminas. Jūsų asmens duomenis tvarkome visą laikotarpį, kol naudojatės savo paskyra anyksta.lt interneto svetainėje. Jūsų sutikimą dėl duomenų tvarkymo įrodanti informacija saugoma iki tol, kol ištrinsite paskyrą. Jūsų asmens duomenų tvarkymas. anyksta.lt skaitytojų narystė.

3.1. Tvarkomų asmens duomenų tipai:

3.1.1. Jums anyksta.lt portale įsigyjant anyksta.lt narystę, už ją sumokant ir ja naudojantis Įmonė tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis: Jūsų AnykštaID duomenys (nurodyti Privatumo politikos 2.1. punkte); anyksta.lt prenumeratos planas, kurį pasirinkote; Su atliktu mokėjimu susiję duomenys (priklausomai nuo jūsų pasirinkto apmokėjimo būdo, mes galime tvarkyti tokius su atliktu mokėjimu susijusius duomenis: mokėjimo transakcijos data; operacijos suma; Jūsų mokėjimo paslaugos teikėjas (pvz. „Cardinity“, „Paysera“); jūsų bankas ir pavedimo numeris; mokėjimo statusas; jūsų vardas, pavardė; mokėjimo kortelės paskutiniai 4 skaitmenys (jeigu pasirinkote mokėjimą banko kortele); užsakymo ID/numeris (mokant banko kortele ar telefonu); užsakymo tipas (pirkinys) (mokant banko kortele ar telefonu); apmokėjimo ID numeris (mokant banko kortele); telefono numeris (jei mokate telefonu per „Zlick“ mokėjimų platformą); gyvenamoji vieta, kt.). 3.1.2. Jums pažymėjus personalizuoto turinio filtrus, Įmonė tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis: Jus dominančios temos, šaltiniai ir autoriai (jūsų pažymėtos atitinkamos parinktys);

3.1.3. Jums užsisakius anyksta.lt naujienas, Įmonė tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis: Jūsų elektroninio pašto adresas, Jūsų mėgstamų autorių parinktys (užsisakius pamėgtų kūrėjų savaitines naujienas), turinys, kurį Jūs išsaugojote turinio sąraše (Jums užsisakius priminimą apie išsaugotą skaitymo sąrašą), jūsų skaitymo anyksta.lt istorija ir/ar sekamos temos (Jums užsisakius savaitines redakcijos rekomendacijas).;

3.1.4. Jūsų skaitymo anyksta.lt istorija, naršymo „Google“ paieškoje istorija, taip pat informacija apie Jūsų aplankytas interneto svetaines (Jums davus sutikimą dėl atitinkamų slapukų naudojimo).

3.2. šių duomenų šaltinis esate Jūs bei tretieji asmenys (mokėjimo paslaugos teikėjas, bankas – tam tikrų su atliktu mokėjimu susijusiu duomenų gavimo atveju), taip pat tam tikri duomenys yra sugeneruojami automatiškai (pvz. Jums priskirtas anyksta.lt ID numeris). Informuojame, kad norint įsigyti anyksta.lt narystę ir šia paslauga naudotis, Jums yra privaloma teikti mums 3.1.1. bei 3.1.2. punktuose nurodytus duomenis (taikoma tik tų duomenų, kuriuos Jūs pateikiate mums tiesiogiai, atžvilgiu), o jų nepateikus, įsigyti ir (ar) naudotis anyksta.lt naryste bus neįmanoma.

3.3. Asmens duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenis tvarkome šiais tikslais: sudarytų finansinių sandorių tinkamo administravimo ir įgyvendinimo tikslais (3.1.1. punkte nurodyti asmens duomenys); tikslu pasiūlyti Jūsų poreikius labiausiai atitinkantį turinį (3.1.2., 3.1.4. punktuose nurodyti asmens duomenys).

3.4. Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas: 1.1. ir 3.1.2. punktuose nurodyti asmens duomenys yra tvarkomi sudaryto sandorio teisiniu pagrindu. Ūkinę operaciją patvirtinantys Jūsų asmens duomenys taip pat yra saugomi tuo pagrindu, kad tvarkyti šiuos duomenis būtina, jog būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė – laikytis atsiskaitymo bei kitų mokėjimų įforminimo ir apskaitos taisyklių. 1.3. punkte nurodyti asmens duomenys yra tvarkomi remiantis Jūsų duotu sutikimu (t.y. Jums pažymėjus varnelę ties atitinkamo naujienlaiškio parinktimi). Jūs turite teisę savo duotą sutikimą bet kada atšaukti – tą galite padaryti paspaudžiant atitinkamą nuorodą, esančią kiekviename gaunamame elektroniniame laiške, o taip pat prisijungus prie savo AnykštaID paskyros ir joje nuėmus varneles nuo pažymėtų parinkčių, kurių nebepageidaujate arba pateikiant mums prašymą šios Privatumo politikos 10 skyriuje nustatyta tvarka. 1.4. punkte nurodyti duomenys yra tvarkomi remiantis Jūsų duotu sutikimu (t.y. Jums davus mums sutikimą dėl tam tikrų slapukų naudojimo, plačiau prašome žiūrėti: ). Jūs turite teisę savo duotą sutikimą bet kada atšaukti – tą galite padaryti slapukų juostoje nuėmę atitinkamas varneles arba pateikiant mums prašymą šios Privatumo politikos 10 skyriuje nustatyta tvarka.

3.5. Jūsų asmens duomenų tvarkymo terminas. Jūsų asmens duomenis tvarkome Jūsų užsakytos ir apmokėtos paslaugos (anyksta.lt narystės) teikimo metu. Baigus teikti paslaugą, ūkinę operaciją patvirtinantys dokumentai (duomenys) yra saugomi 10 metų. Jūsų sutikimą dėl duomenų tvarkymo įrodanti informacija saugoma iki tol, kol ištrinsite paskyrą. Pasibaigus Jūsų asmens duomenų saugojimo laikotarpiui, mes Jūsų asmens duomenis saugiai sunaikiname. Jūsų asmens duomenų tvarkymas.

4.1. Asmens duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenis tvarkome tiesioginės rinkodaros tikslais.

4.2. Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas. Nurodytus Jūsų asmens duomenis tvarkome Jūsų sutikimo pagrindu. Jūs turite teisę savo duotą sutikimą dėl tiesioginės rinkodaros pranešimų gavimo bet kada atšaukti – tą galite padaryti paspaudžiant atitinkamą nuorodą, esančią kiekviename gaunamame elektroniniame laiške ir (ar) sms žinutėje su tiesioginės rinkodaros turiniu, o taip pat prisijungus prie savo turimos ANYKŠTAID paskyros ir nuėmus varnelė nuo nepageidaujamos parinkties arba pateikiant mums prašymą šios Privatumo politikos 10 skyriuje nustatyta tvarka.

4.3. Jūsų asmens duomenų tvarkymo terminas. Jūsų asmens duomenis tvarkome visą laikotarpį, kol galioja Jūsų sutikimas dėl tiesioginės rinkodaros pranešimų gavimo, tačiau ne ilgiau kaip vienerius metus nuo Jūsų sutikimo gavimo. Jūsų sutikimą dėl duomenų tvarkymo įrodanti informacija saugoma 1 metus po sutikimo atšaukimo ar galiojimo pabaigos. Pasibaigus Jūsų asmens duomenų saugojimo laikotarpiui, mes Jūsų asmens duomenis saugiai sunaikiname. Saugumas Imsimės visų techninių ir administracinių saugumo priemonių, kurios reikalingos apsaugoti jūsų Duomenis nuo neteisėto praradimo bei prieigos ir nuo neteisėto pakeitimo, atskleidimo ar ištrynimo. Įmonė neketina perduoti Jūsų asmens duomenų už Europos Ekonominės Erdvės ribų ar tarptautinei organizacijai. Tačiau tuo atveju, jeigu mūsų duomenų tvarkytojai Jūsų asmens duomenis tvarkytų už Europos Ekonominės Erdvės ribų (pvz. aptarnaujančios įmonės serveriai būtų už EEE ribų), mes imsimės visų tinkamų ir adekvačių priemonių Jūsų duomenų saugumui užtikrinti, kaip tai yra reikalaujama pagal atitinkamus asmens duomenų apsaugą reglamentuojančius teisės aktus. Tačiau Jūs esate atsakingas už saugaus slaptažodžio pasirinkimą, kai Jūsų prašome susikurti slaptažodį, kad gautumėte prieigą prie savo paskyros. Jūsų slaptažodis turėtų būti konfidencialus ir pakankamai sudėtingas ir turėtumėte pasirinkti tokį, kokio daugiau jokiame kitame puslapyje nenaudojate. Jūsų asmens duomenų gavėjai Tam tikri Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti mūsų įgaliotiems duomenų tvarkytojams, tokiems kaip IT ar debesijos paslaugas teikiančioms bendrovėms (pvz. nuomojantis serverius iš IT bendrovės, Jūsų asmens duomenys bus fiziškai talpinami (saugomi) pas minėtą IT bendrovę), bendrovėms, kurios mums teikia įmokų surinkimo internetu iš pirkėjų paslaugas, kuomet jūs apmokate už tam tikrus anyksta.lt produktus ar paslaugas (pvz. perkant anyksta.lt narystę). Iš savo duomenų tvarkytojų mes reikalaujame užtikrinti atitinką Jūsų duomenų apsaugą bei užtikriname, kad Jūsų asmens duomenys duomenų tvarkytojų būtų tvarkomi tik taip, kiek mes juos įpareigojame ir tik dėl nurodytų tikslų. Jei turite klausimų dėl mūsų paslaugų teikėjų, prašome susisiekti šiuo el. pašto adresu: info@delfi.lt. Tam tikrais atvejais mes galime atskleisti Jūsų informaciją kitiems, nei aukščiau aprašyta, subjektams: norėdami nepažeisti taikomų teisės aktų reikalavimų arba gavę privalomą teismo reikalavimą (pvz., gavę teismo įpareigojimą pateikti duomenis), gindami savo teisinius interesus, norėdami apsaugoti savo teises, turtą ar užtikrinti jų saugumą, kitais atvejais su Jūsų sutikimu arba teisėtu Jūsų prašymu. Kaip mes tvarkome Jūsų asmens duomenis Mes užtikriname, kad Jūsų asmens duomenis naudosime vadovaudamiesi galiojančiais teisės aktų reikalavimais, įskaitant, bet neapsiribojant: Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis teisėtumo, sąžiningumo bei skaidrumo principų; Jūsų asmens duomenys bus naudojami tik tokios apimties, kiek būtina nurodytiems tikslams pasiekti; Jūsų asmens duomenys bus renkami tik dėl teisėtų tikslų, kuriuos mes aiškiai Jums nurodėme ir nebus naudojami bet kokiu kitu būdu, nesuderinamu su minėtais tikslais; Jūsų asmens duomenys bus tikslūs ir nuolatos atnaujinami; Jūsų asmens duomenys bus saugomi tik tiek, kiek reikalinga Jums atskleistiems tikslams pasiekti (arba tiek, kiek mus įpareigos galiojantys teisės aktai); Jūsų asmens duomenys bus naudojami užtikrinant adekvatų jų saugumo lygį. Jūsų turimos teisės, susijusios su Jūsų asmens duomenimis Vadovaujantis asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais, Jūs turite šias teises: – Jūs turite teisę būti informuotas/informuota, ar mes tvarkome Jūsų asmens duomenis bei, o jeigu tvarkome – ir susipažinti su tvarkomais duomenimis pareikalaujanti šių duomenų kopijos, o taip pat informacijos apie tai, kaip mes Jūsų duomenis naudojame, su kuo mes jais dalinamės ir kiek laiko juos saugome. Mes galime atsisakyti Jums pateikti informaciją ar paprašyti Jūsų padengti papildomų kopijų darymo išlaidas, kai dėl tos pačios informacijos kreipiatės pakartotinai; – Jūs turite teisę reikalauti pataisyti, papildyti, patikslinti neteisingus, netikslius ar neišsamius Jūsų asmens duomenis (teisė į ištaisymą) – tuo atveju, kai susipažinus su asmens duomenimis Jūs nustatote, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs; – Jūs turite teisę reikalauti, kad mes ištrintume turimą informaciją apie Jus, jei ji tvarkoma neteisėtai ar nesąžiningai, ar ji nebėra būtina tikslui, kuriam mes ją surinkome, ir nėra jokio kito teisinio pagrindo, kuriuo remdamiesi mes privalome arba turime teisę tą informaciją išsaugoti. – Jūs turite teisę reikalauti, kad mes apribotume (sustabdytume) Jūsų asmens duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą – tuo atveju, jeigu, pvz., Jūs pateikėte prašymą ištaisyti asmens duomenis (kol yra tikrinamas asmens duomenų tikslumas ir (ar) jie taisomi), nustatoma, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai ir Jūs nesutinkate, kad duomenys būtų ištrinti, ar Jums pareiškus nesutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo (kol vertinama, ar mūsų teisėti interesai yra viršesni) ir kt. (teisė reikalauti apriboti asmens duomenų tvarkymą); – Jūs turite teisę iš mūsų gauti ir persiųsti kitam duomenų valdytojui savo asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (arba reikalauti, kad mes Jūsų asmens duomenis persiųstume kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai įmanoma (teisė į duomenų perkeliamumą). ši teisė įgyvendinama tik tuo atveju, jei duomenų tvarkymas yra pagrįstas Jūsų sutikimu arba mūsų sutartimi su Jumis ir kai tvarkymas atliekamas automatizuotomis priemonėmis. ši teisė gali būti įgyvendinama tik dėl tų asmens duomenų, kuriuos pateikėte mums Jūs pats; – Jūs turite teisę bet kada atšaukti mums duotus savo sutikimus dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo; – Jūs turite teisę dėl su Jumis konkrečiu atveju susijusių priežasčių bet kuriuo metu nesutikti, kad su Jumis susiję asmens duomenys būtų tvarkomi, kai toks duomenų tvarkymas vykdomas siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų; – Taip pat informuojame, kad Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka. Prašymo įgyvendinti duomenų subjekto teises pateikimas Kreiptis dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo Jūs turite teisę pateikdami mums rašytinį prašymą asmeniškai, paštu ar elektroniniu paštu. Jeigu prašymą pateikiate raštu asmeniškai, Jūs turite patvirtinti savo tapatybę pateikdamas asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. To nepadarius, duomenų subjekto teisės nėra įgyvendinamos. Jeigu dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo prašymas yra pateikiamas paštu, tuomet kartu su prašymu turi būti pateikta notaro patvirtinta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Teikiant prašymą elektroninėmis priemonėmis, prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu arba jis turi būti suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą (šis reikalavimas netaikomas, jeigu norima atšaukti savo duotą sutikimą dėl tiesioginės rinkodaros pranešimų ar naujienlaiškių gavimo). Prašymas įgyvendinti duomenų subjekto teises turi būti įskaitomas, asmens pasirašytas, jame turi būti nurodyti duomenų subjekto vardas, pavardė, adresas ir (ar) kiti kontaktiniai duomenys ryšiui palaikyti ar kuriais pageidaujama gauti atsakymą dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo. Savo teises duomenų subjektas gali įgyvendinti pats arba per atstovą. Asmens atstovas prašyme turi nurodyti savo vardą, pavardę, adresą ir (ar) kitus kontaktinius duomenis ryšiui palaikyti, kuriais asmens atstovas pageidauja gauti atsakymą, taip pat atstovaujamo asmens vardą, pavardę bei pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją. Esant abejonių dėl duomenų subjekto tapatybės, mes galime paprašyti papildomos informacijos, reikalingos ja įsitikinti. Gavus Jūsų prašymą, ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo, Jums pateiksime informaciją apie tai, kokių veiksmų buvo imtasi pagal gautą prašymą. Privatumo politikos keitimas Mes nuolat siekiame vystyti anyksta.lt portalo veiklą bei ją tobulinti, todėl, tikėtina, kartais koreguosime bei tobulinsime ir šią Privatumo politiką. Apie Privatumo politikos atnaujinimą skelbsime šiame puslapyje, pakeitimai įsigalios nedelsiant. Jeigu Privatumo politikos pakeitimai turės didesnės reikšmės Jūsų teisėms ir laisvėms, mes stengsimės apie juos pranešime Jums asmeniškai. Dėl vaikų asmens duomenų anyksta.lt portalas, jame skelbiama informacija, bei mūsų teikiamos paslaugos ir kiti produktai nėra skirti vaikų auditorijai. Jeigu Jūs esate jaunesnis nei 14 metų, prašome nesinaudoti mūsų teikiamomis paslaugomis. Jeigu Jūs esate jaunesnio nei 14 metų vaiko tėvas/ motina ar įstatyminis globėjas ir Jums žinoma, kad Jūsų vaikas naudojosi mūsų teikiamomis paslaugomis ar kitu būdu pateikė mums savo asmens duomenis be Jūsų rašytinio sutikimo, prašome su mumis susisiekti, kad mes galėtume ištrinti Jūsų vaiko asmens duomenis. Mūsų kontaktinė informacija UAB „Anykštos redakcija“ Vilniaus g. 29, Ankščiai, Lietuvos Respublika. Telefono numeris: 8 381 5-94-58. El. paštas: anyksta@anyksta.lt Spauskite čia, kad atnaujinti arba atšaukti savo sutikimą dėl svetainėje naudojamų slapukų.